Bruisbabes voor betere teams

posted in: Diensten | 0

De Bruisbabes brengen bruis en verbinding. Een betere verbinding met jezelf, maakt immers een betere verbinding met een ander mogelijk én met de wereld.

Hierbij sluiten we helemaal aan op de theory U van Scharmer. Het is een belangrijke theorie als het gaat om innoveren in teams en het mogelijk maken van het overbruggen van de kloof tussen de persoonlijke mening en de professionele handelwijze.

Daarom Bruisbabes:

  • Betere teams: Google onderzoek wijst uit: ‘being nice’ en gezelligheid is dé sleutel tot de beste teams, meer nog dan samenstelling mensen met bijzondere talenten en opleiding(en) (Bron management site). Mensen voelen namelijk veiligheid om preliminaire ideeën te delen, ook al zijn ze misschien nog stom, voelen zich veilig om fouten te erkennen en helpen elkaar deze op te lossen.
  • Vernieuwing en innovatie: al geeft u uw medewerkers tijd voor Spielerei (bijvoorbeeld 20% van de tijd) dan gaan mensen toch hun eigen taken afmaken of targets proberen te halen. Of ze willen niet raar gevonden worden of… De vraag is: voelen mensen zich (in hun werk) vrij om te zeggen wat ze belangrijk, goed of gaaf vinden? 

Wil jij ook meer bruis op het werk? Bel Nicole of Dorien!

    

Foto van kunstwerk Daan Brouwer – Wind Waait, Dutch Design Week 2018

Comments are closed.